Right menu

Bransjenyheter


Underjordsdrift dolomitt i Ballangen

Arbeidet omfatter igangsetting og drift av underjordsgruve fra eksisterende dagbrudd.

Ballangen dolomitt

Prosjektet startet i september 2004 og løper fortsatt.

Fakta om prosjektet

Prosjektnavn

Drift av underjordsgruve dolomitt

Byggherre

Franzefoss Miljøkalk

Prosjekttype

Utvinning av dolomitt

Adresse

Hekkelstrand, Ballangen

Byggetid

September 2004 - i dag. Løpene kontrakt, ett år av gangen.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Prosjektbeskrivelse

Det produseres omtrent 140 - 160.000 tonn dolomitt i året. Dette videreforedles ned i forskjellige fraksjoner/størrelser.