Right menu

Bransjenyheter


Leonhard Nilsen & Sønner AS

Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) er Nord-Norges største entreprenør og er samtidig rangert som den 10. største entreprenøren i Norge. Selskapet er spesialist på å løse krevende prosjekter på steder med vanskelig logistikk.

Virksomheten
Kjernevirksomheten er bygging av veier og tunneler. Selskapet eier flere gruver, og er også driftsentreprenør for flere gruveselskaper.

Gjennom datterselskapet LNS Spitsbergen AS (LNSS) har LNS stor aktivitet på Svalbard.

Prosjekter i inn- og utland
LNS har de senere år vært engasjert i en rekke store prosjekter. Blant annet har selskapet deltatt i utbyggingen av Lofotens fastlandsforbindelse, nye E18 mellom Grimstad og Kristiansand og bygging av ny utskipingshavn for malmpellets i Narvik. LNS har også stått for oppføringen av FNs Globale Frølager på Svalbard.

Selskapet har bred erfaring med arbeid ut over Norges grenser, med prosjekter på Island, Grønland og i Antarktis. LNS har også etablert et eget selskap i Chile, og fra sommeren 2009 er LNS engasjert i et stort tunnelprosjekt i Hong Kong.

LNS-gruppen
Selskapet er en del av LNS-gruppen. LNS-gruppen tilbyr følgende produkter og tjenester

  • Tunneler, bergrom
  • Veibygging
  • Gruveentrepriser
  • Bergsikring, injeksjon
  • Masseflytting
  • Betongproduksjon
  • Produksjon av moduler og elementer i tre